วันนี้-10 ก.พ. 62

Teen Society

Teen Society

เงื่อนไขการร่วมแข่งขัน  “GAME OF TEEN # ROV Minimatch”

 1. ผู้แข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี   
 2. ผู้แข่งขันต้องสะสม Stamp จำนวน  10  ครั้ง  ขึ้นไป   
 3. สะสม Stamp  โดยการ  Check in  >  SCAN Q RCODE   ณ บริเวณ Teen Society Lounge  ชั้น 3
 4. Scan QR Code    1 ครั้ง =  1 Stamp  / 1 วัน  / 1 ท่าน
 5. ระยะเวลาสะสม Stamp   วันที่ 10 มกราคม  เป็นต้นไป

กติกาการแข่งขัน  GAME OF TEEN # ROV Mini Match”

 1. เปิดรับสมัครวันที่  20  ม.ค – 24 ก.พ 62
 2. จำนวนสมาชิกในทีม  5 คน  สำรองได้ 1 คน
 3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 4. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 5. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที
 6. การแข่งขันทุกรอบต้องแข่งในโหมดสร้างห้อง Caldavar Valley: Tournament Mode
 7. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีฮีโร่ไม่ต่ำกว่า 14 ตัว มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าเล่นใน Tournament Mode ได้
 8. ไม่อนุญาติให้มี Spectator หากมีการแจ้งเข้ามาจะปรับแพ้ทันที
 9. ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น มีโทษปรับแพ้ทันที
 10. ห้ามใช้โปรแกรมโกงใดๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้  และแบนไอดีทั้งทีมโดยมี ระยะเวลาตามดุลพินิจของทีมงาน
 11. ผู้เล่นทุกคนควรปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด
 12. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้  ทราบล่วงหน้า

กำหนดการแข่งขัน 

- วันที่ 9 มี.ค. 62 

สถานที่แข่งขัน

Teen Society Lounge  ชั้น 3 ศูนย์การค้า Zpell@FuturePark

รางวัลการแข่งขัน *** 

 • ชนะเลิศ                  ทุนการศึกษา     10,000.-
 • รองชนะเลิศอันดับ 1   ทุนการศึกษา       7,000.-
 • รองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา       5,000.-
 • รองชนะเลิศอันดับ 3   ทุนการศึกษา       3,000.-

(*** กรณีทีมร่วมแข่งขันครบ 32 ทีม)

Speacial  Gift    >   สำหรับสมาชิกทุกคน   ร่วมสะสม Stamp ครบ 120 Stamp  ขึ้นไป  (สูงสุด 5 อันดับแรก) รับ Hero + Skin ล่าสุด  ฟรี

 

 

 

เพิ่มเพื่อน