สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum และ Teen Club

รับสิทธิ์ Workshop D.I.Y Drip Coffee by Mezzo "เรียนรู้ Special Technic ของการดริปกาแฟจากผู้เชี่ยวชาญ" ใช้เพียง 50 คะแนน จำกัด 1 สิทธิ์/2 ที่นั่ง (จำนวนจำกัด)
CARD BENEFITS
We Are
CONDITION

CONDITION

 

TERMS & CONDITIONS APPLY

 

1. 22 years old

2. Apply three ways

 • 2.1 collect receipts / invoices in the stores in the shopping center's 30,000 baht or more within 15 days free subscription.
 • 2.2 Platinum credit card bank free subscription.
 • 2.3 Future KTC credit card receipt 20,000 baht within 15 days free subscription.

* Note: The receipt can not be applied to the product category gold frame him, Jewery, Robinson, Big C, Home Pro, Index Livingmall, Tops Market, B2S, Super Sport, Power Buy, HomeWorks and goods yard clearance. News / bill introduced subscription.

3. Card valid for 2 years

 • If the member has a rating of 100 points that year to the company will renew for free.
 • Fees for Renewal / Replacement Card. If the card is lost or damaged, 200 baht.
 • Card Renewal Must be taken within three months from the date of expiration. If the overdue need to complete a new application.

 

EARN POINTS

 

1. Total purchases from stores inside the shopping center every 25 baht get 1 point.

2. Membership card With ID Card And receipt from the store within the shopping center. For all the points At the information desk, G Floor receipt categories except the gold frame, Jewery, Robinson, Big C, Home Pro, Index Livingmall, Tops Market, B2S, Super Sport, Power Buy, HomeWorks and goods yard promotions.

3. If those points Not a member card ID cards must be shown by the card owner.

4. Limited reward of up to 100,000 baht / day / person.

 

THE REDEMPTIONS

 

1. Show your membership card and identification card. To redemptions The reception class G (not redeem others).

2. We reserve the right to change the prizes of equivalent value without prior notice.

3. The redemption must be in a specified period only. After the specified period will assume the existing void.

4. Try to cheat to get it. Or for the purpose of accumulating points. Or whether it's just redeem all or part of Future Park. Can be regarded as a reason to consider switching. Or those accumulated points The cancellation of the status of the cardholder such states.

 

* Note: Do not store in the shopping center staff. Participating Register / points / redemptions. The service can not be exercised, VIP Parking E-STAMP discount fee in all cases.

 

CARD BENEFITS
We Are
CONDITION

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

TERMS & เงื่อนไขการสมัครบัตร TEEN CLUB

 

 1. ผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุ 15 - 24  ปี
 2. รวบรวมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ยกเว้นบิลเงินสด) ของร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 5,000 บาท ภายใน 15 วัน
 3. อายุบัตร 2 ปี นับจากวันที่สมัคร

    ค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตร / การออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด 50 บาท หากสมาชิกมีคะแนนคงเหลือ 100 คะแนนขึ้นไปณวันที่ครบกำหนดหมดอายุบัตร ทางบริษัทฯจะทำการต่ออายุบัตรให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีคะแนนน้อยกว่า 100 คะแนน ต้องทำการต่ออายุบัตร โดยดำเนินการภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บัตรหมดอายุหากเกินกำหนดต้องดำเนินการสมัครใหม่ 

 

การสะสมคะแนน

 

 1. ยอดการซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมรายการ ทุก 10 บาท รับ 1 คะแนน
 2. จำกัดการสะสมคะแนน ไม่เกิน 50,000 บาท/วัน/ท่าน
 3. แสดงบัตรสมาชิก พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของบัตรและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ตัวจริง)จากร้านค้าภายใต้เงื่อนไขที่ศูนย์การค้ากำหนด มาสะสมคะแนนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park  ชั้น G และ  ZPELL ชั้น G, ชั้น
 4. ใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์และต้องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และอยู่สภาพสมบูรณ์ ไม่ยับหรือฉีกขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง และไม่มีรอยแก้ไขข้อมูลใดๆ
 5. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ภายในวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จเท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์การสะสมใบเสร็จชื่อร้านเดียวกันได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จต่อวันเท่านั้น
 7. ยอดสะสมคะแนน คิดจากยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดใดๆแล้ว
 8. หากผู้สะสมคะแนน ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกัน
 9. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนไปยังผู้อื่นได้
 10. คะแนนสะสมหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยระบบจะตัดคะแนนอัตโนมัติ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเเลกคะเเนน

 

 1. แสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการแลกคะแนนรับของรางวัล ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park  ชั้น G และ  ZPELL ชั้น G ,2 (ขอสงวนสิทธิ์ให้เจ้าของบัตรสมาชิกต้องเป็นผู้แลกคะแนนด้วยตนเองเท่านั้น หากต้องการให้ผู้อื่นทำการแทนกรุณาเตรียมเอกสารมอบอำนาจในการดำเนินการพร้อมบัตรประชาชนเจ้าของบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 3. การแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัลเป็นไปตามข้อกำหนดการแลกของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าคะแนนที่มีอยู่นั้นเป็นโมฆะทุกกรณี

 

ข้อกำหนดอื่นๆ

 

 • ใบเสร็จที่ไม่สามารถนำมาสมัครและไม่สามารถสะสมคะแนน

ได้แก่ บิลเงินสด, ใบเสร็จเขียนมือ, ใบเสร็จที่ไม่มีหมายเลขใบกำกับภาษี, สำเนาใบเสร็จ(Reprint), ใบเสร็จสาธารณูปโภคทุกประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ, ใบเสร็จการชำระค่าบริการ, การซื้อบัตรเติมเงินมือถือทุกระบบ, ชำระค่าบริการพื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ทุกระบบ, ใบเสร็จจากการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน เช่น ชำระบัตรเครดิต สินเชื่อ ประกันชีวิต ประกันภัย ฯลฯ,  ใบเสร็จการจองหรือมัดจำสินค้า , เช่น  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ, ใบเสร็จการจอง ซื้อ หรือดาวน์รถยนต์, ใบเสร็จจากสินค้าหมวดทองและจิวเวอรี่, กรอบพระ, ใบเสร็จ Central, Robinson, Big C, HomePro, Index Living Mall, Tops, B2S, Super Sports, Power Buy, Officemate และสินค้าในพื้นที่โปรโมชั่น, ใบเสร็จการจ่ายค่าซ่อมต่างๆ และ ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย หรือการซื้อแบบขายส่ง

 • ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อบริการ เช่น ล้างรถ ทำผม และมีใบเสร็จที่ถูกต้องสามารถสะสมคะแนนได้
 • การฉ้อฉล ปลอมแปลงเพื่อให้ได้มา หรือการเก็บรวบรวมใบเสร็จโดยมิได้ใช้จ่ายตามจริง เพื่อประโยชน์ในการสะสมคะแนน หรือแลกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สามารถถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคะแนนสะสมเหล่านั้น ตลอดจนยกเลิกสถานะภาพของผู้ถือบัตรได้
 • ห้ามพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมรายการสมัครสมาชิก/สะสมคะแนน/แลกรับของรางวัล หากศูนย์การค้าตรวจสอบพบจะทำการระงับการใช้บัตรสมาชิกทันที
 • หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Email
*
Name - Surname
*
Sex
Male
Female
*
Birthday
Date
Month
Year
*
Address
*
Telephone
*
Mobile
*
* Please fill out all the fields for the convenience of staff to call you back.