นายหัวพลัส โรตี-ชาชัก

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK001)
โรตี มะตะบะ ชาชัก
B Floor