ต้อยสลัดไฮโดร

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK042)
สลัดม้วน ยำปลาดุกฟู
B Floor