ลอดช่องวัดเจษ

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK044)
ลอดช่อง
B Floor