หมูย่างสุโขทัย

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK035)

หมูปิ้ง,เนื้อปิ้ง,หมูแดดเดียว,เนื้อทอด

B Floor