ลูกชิ้นปูเด๋อ

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK036)
ลูกชิ้นปิ้ง
B Floor