ขนมเบื้องสุธิดา

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK039)
ขนมเบื้องไทย
B Floor