ไก่ทอดแม่เล็ก เกาลัดเยาวราช

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK017)

ไก่ทอด,เกาลัด 

B Floor