ห่อหมก ข้าวเหนียว

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK054)
ห่อหมก ข้าวเหนียวปิ้ง
B Floor