กล้วยทอดโบราณ

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK045)

กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด

B Floor