แหนมเนืองอุดร

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK012)
แหนมเนือง
B Floor