ยายน้อย น้ำเต้าหู้

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK049)
น้ำเต้าหู้ร้อน / เย็น
B Floor