กาแฟสดไร่ช่อลดา

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALS015)

เครื่องดื่มประเภทกาแฟสด

B Floor