เปาปาเอ๊ะ ซาลาเปาลาวา

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK009)
ซาลาเปาลาวา
B Floor