ขนมไทยทรงนิมิต

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALS025)
ขนมไทย
B Floor