ขนมไทยระรินทร์ทิพย์

BASEMENT FLOOR (Room : PLZ.B.ALK040)
ขนมไทย
B Floor