Any Comment Please Contact Us

หัวข้อที่ต้องการจะติดต่อ
*
ชื่อ - นามสกุล
*
อีเมล
*
ที่อยู่ปัจจุบัน
*
โทรศัพท์ (บ้าน)
*
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่)
*
ข้อความ
*
 

ฝ่าย Contact Center

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130


โทรศัพท์ : 0-2958-0011 ต่อ 8


E-mail : contact@futurepark.co.th


เคาน์เตอร์ Contact Center Point ชั้น G

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 10.30 น. - 21.30 น.

วันศุกร์ 10.30 น. - 22.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 10.00 น. - 22.00 น.