จิตสำนึกสีเขียว

ฟิวเจอร์พาร์ค มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจในการปลูกจิตสำนึก ให้แพร่หลายไปยังคนในสังคม เพื่อให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ด้วย 5 หัวใจหลัก ภายใต้มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ ISO 26000

ปลูกต้นไม้ สร้างป่าต้นน้ำ

พิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ,รัตนา  อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมด้วย ยรรยง  เลขาวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมกันปลูกต้นกล้า 10,000 ต้น ( 50 ไร่) ใน  “กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ภายใต้โครงการ “ฟิวเจอร์พาร์ค”จิตสำนึกสีเขียวเพื่อฟื้นฟูป่าและ  สร้างป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

โครงการ ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง และ พิมพ์ผกา  หวั่งหลี  กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค  เป็นประธานร่วมปลูกต้นไม้ใน โครงการ ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานศูนย์การค้าฯ นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ฟิวเจอร์พาร์ค จิตสำนึกสีเขียว” ณ หน่วยพิทักษ์แม่เตี๊ยะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 ปราจีนบุรี  และ พิมพ์ผกา  หวั่งหลี  กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค  เป็นประธานร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมี ดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด       นำทีมนักแสดงช่อง 3 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานศูนย์การค้าฯ และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ“ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ กรมอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี