GROW A GREEN WORLD TOGETHER TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE

ฟิวเจอร์พาร์ค จิตสำนึกสีเขียว” สืบสาน "ศาสตร์พระราชา" ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
 
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชวนพนักงานและชุมชนร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ภายใต้โครงการ สืบสาน "ศาสตร์พระราชา" พลิกฟื้นความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายทรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอสวนผึ้ง และนางสาวพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นประธานปลูกต้นไม้ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณ ริมอ่างเก็บน้ำบ้านตะเคียนทอง หมู่ 3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ ด้วยการมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 30 ชุด ให้แก่โรงเรียนรุจิรพัฒน์
 
 
ปลูกต้นไม้ สร้างป่าต้นน้ำ
10 สิงหาคม 2560  
กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ภายใต้โครงการ ฟิวเจอร์พาร์คจิตสำนึกสีเขียวเพื่อฟื้นฟูป่าและ  สร้างป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 
คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ , คุณรัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมด้วย คุณยรรยง เลขาวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมกันปลูกต้นกล้า 10,000 ต้น ( 50 ไร่) ในกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ภายใต้โครงการ ฟิวเจอร์พาร์คจิตสำนึกสีเขียวเพื่อฟื้นฟูป่าและ สร้างป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 
 
มอบโล่ CSR “Green Passport ปี 2"


 29 พ.ย. 2556
คุณจิตตินันท์  หวั่งหลี  รองกรรมการผู้จัดการ  (สายพัฒนาธุรกิจและการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ร้านค้า  ที่เข้าร่วมโครงการ  Future  Park  CSR  “Green  Passport  ปี 2” ณ  Cascata  ชั้น G  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค โดยมีร้านค้าที่มีคะแนนสูงสุด  11  อันดับแรก  เข้ารับรางวัล 

1.       คุณเจน 2000
2.      ขนมจีนชาวดิน
3.      มูลนิธิโครงการหลวง
4.      ยำแซ่บ
5.      ฮองมิน
6.      Bar B. Q. Plaza
7.      Mc Donald’s
8.      ช่อผกา
9.      Starbucks
10.    Sizzler
11.    P&F Superdrug

โครงการ “Zero Waste”


ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “Zero Waste”ขยะเหลือศูนย์
การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 

22 พ.ค. 2556
ห้อง Conference ฟิวเจอร์พาร์ค
เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ด้านการประกอบกิจการ และความรู้สุขาภิบาลในความปลอดภัยด้านอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารภายในศูนย์การค้า โดยร่วมกับเทศบาลนครรังสิต