วันที่ 19 พ.ค. - 31 ส.ค. 2560

ดอกไม้จันทน์ล้านดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

ดอกไม้จันทน์ล้านดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

 

ดอกไม้จันทน์ล้านดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 31 ส.ค. 2560
เวลา 10.30 - 19.00 น.

ณ บริเวณทางเชื่อมชั้น 2 โซนเซ็นทรัล (Green Stage)