วันนี้ - 13 พ.ย. 60

โครงการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐

โครงการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐

โครงการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐

 “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑o ”

วันที่ 24 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2560  ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ผลการตัดสินประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ

ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ   ทีมปลายฝน  
รางวัลรองชนะเลิศ   ทีม Feeling in to form
รางวัลชมเชย   ทีม WIND WALK  
รางวัลชมเชย   ทีมอยู่แต่สวน  
รางวัลชมเชย   ทีม NOT RESPONDING

 


ประเภทประชาชนทั่วไป
 

รางวัลชนะเลิศ   ทีมฟรุ้งฟริ้งกิ่งก่องแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ   ทีมสมาคมกล้วยไม้ลพบุรี
รางวัลชมเชย   ทีม ADD GREEN IN GARDEN
รางวัลชมเชย   ทีมสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่
รางวัลชมเชย   ทีมราชมงคล'ธัญ  

 

 

 

เพิ่มเพื่อน