ร่วมบริจาคทุกวันอาทิตย์ที่ 2 , 4 ของเดือน

บริจาคโลหิต 2561

บริจาคโลหิต 2561

ตารางบริจาคโลหิต 2561

ร่วมบริจาคทุกวันอาทิตย์ที่ 2 , 4 ของเดือน
ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ที่ Campus Park ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ฟิวเจอร์พาร์ค