วันที่ 30 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2561

งานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี

งานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี

งานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี

ตลาดไทยสู่ตลาดโลก
- จำหน่ายสลากกาชาด และมัชฉากาชาด ลุ้นรางวัล รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และประกวดสาวงาม (บัวตูม - บัวบาน)
- ชมนิทรรศการ "ตลาดไทย สู่ตลาดโลก" และประเพณีสงกรานต์
- ออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองปทุมธานี และสินค้า OTOP/SMEs
- ร่วมบริจาคโลหิต
- การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย วันที่ 31 มี.ค 61

ตั่งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2561
ณ Alive Hall ชั้น G ด้านหน้าศูนย์การค้า