ร่วมบริจาคทุกวันอาทิตย์ที่ 2 , 4 ของเดือน

บริจาคโลหิต 2562

บริจาคโลหิต 2562ฟิวเจอร์พาร์ค ชวนคุณร่วมบริจาคโลหิตทุกวันอาทิตย์ที่ 2 , 4 ของเดือน

ในกิจกรรม "บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"

ที่ Feel Fit ชั้น 3 ฟิวเจอร์พาร์ค