1-24 ก.พ. 62

Chinese New Year 2019

Chinese New Year 2019

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รางวัล Top Splender

รับ กำไลหินปี่เซี้ยะทองคำ น้ำหนักทอง 2สลึง

มูลค่า 16,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณพัชรี  สายปรีชา

 

หมายเหตุ :

  1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  26 มี.ค – 26 เม.ย. 62 ที่ Contact Center ชั้น 3  สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.00-12.00 และ 14.00-18.00น.  ยกเว้นวันเสาร์  อาทิตย์และวันหยุด     นักขัตฤกษ์) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 748 บาท
  4. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

 

 

เพิ่มเพื่อน