วันนี้

ทางเข้า - ออก ของศูนย์การค้าฯ ที่เปิดอำนวยความสะดวก

ทางเข้า - ออก ของศูนย์การค้าฯ ที่เปิดอำนวยความสะดวก

แจ้งอัปเดต ประตูทางเข้า-ออก ของศูนย์การค้าฯ ที่เปิดอำนวยความสะดวก ณ ขณะนี้

ประตูเข้า-ออก ฟิวเจอร์พาร์คสามารถเข้า-ออกได้ ดังนี้
ชั้น B ฟิวเจอร์พาร์ค
ประตู B-8 / B-7 / B-1 โซนโรบินสัน
ประตู B-2 โซนกลาง
ประตู B-3 โซนเซ็นทรัล

 สเปลล์ ชั้น B
ประตู B-4 โซนเซ็นทรัล
ประตู B-6 โซนโรบินสัน

ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค
ประตู G-11/ G-12 / โซนโรบินสัน
ประตู G2-1 / G2-2 โซนกลาง
ประตู G-3 โซนเซ็นทรัล

สเปลล์ ชั้น G
ประตู G-9 โซนโรบินสัน

ชั้น 1 ฟิวเจอร์พาร์ค
ประตู 1-1 โซนโรบินสัน
ประตู 1-2 โซนกลาง
ประตู 1-3 โซนเซ็นทรัล

ชั้น 2 ฟิวเจอร์พาร์ค
ประตู 2-1 โซนโรบินสัน
ประตู 2-2 โซนกลาง
ประตู 2-3 โซนเซ็นทรัล

ชั้น 3 ฟิวเจอร์พาร์ค
ประตู Fitness First

บันไดเลื่อนเปิดทุกโซน (รวมสเปลล์)

ที่จอดรถ
- สามารถใช้ลานจอดรถในอาคาร ชั้น B, G, 1 และ 2
- สเปลล์ B1 และ B2
- พนักงานร้านค้า จอดชั้น 2U เฉพาะโซนกลางและโรบินสัน
- สมาชิกบัตรจอด ชั้น B1 สเปลล์ เท่านั้น *ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค ปรับเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ, คนท้อง และคนชรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-958-0011