Member card
Member card

Card Benefits

discount icon
Get Discount
รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50% จากร้านค้าชั้นนำกว่า 300 ร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฯ
collection point
Collect Point Program
รับคะแนนสะสมทุกยอดซื้อ ทั้งสิ้นราคาปกติและลดราคากว่า 900 ร้านค้า : ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน : Get Special Reward สะสมคะแนนครบตามกำหนด แลกรับของกำนัลสุดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อคุณได้ทันที
lounge
Platinum Lounge
พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสบายอารมณ์กับมุมรับรองพิเศษ เฉพาะสมาชิกที่ ZPELL ชั้น 1
parking
Exclusive Parking
สะดวกสบายกับที่จอดรถที่ ZPELL บริเวณ ชั้น B และ Future park ชั้น G เมื่อสะสมคะแนนได้ตามเงื่อนไขที่ศูนย์การค้าฯกำหนด และรับสิทธิ์ E-Stemp จอดรถฟรีเพิ่มอีก 4 ชั่วโมง
activities
Enjoy Activities
รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การค้าฯ จัดขึ้นก่อนใคร
newsletter
Free Newsletter
รับฟรีวรสาร Future Focus ที่จะจัดส่งถึงบ้านคุณทุกเดือน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

TERMS & การสมัครบัตร FUTURE PLATINUM

 1. ผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. รวบรวมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ยกเว้นบิลเงินสด) ของร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 30,000 บาท ภายใน 15 วัน
 3. อายุบัตร 2 ปี นับจากวันที่สมัคร
  ค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตร / การออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด 200 บาท หากสมาชิกมีคะแนนคงเหลือ 100 คะแนนขึ้นไปณวันที่ครบกำหนดหมดอายุบัตร ทางบริษัทฯจะทำการต่ออายุบัตรให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีคะแนนน้อยกว่า 100 คะแนน ต้องทำการต่ออายุบัตร โดยดำเนินการภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บัตรหมดอายุหากเกินกำหนดต้องดำเนินการสมัครใหม่

การสะสมคะแนน

 1. ยอดการซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมรายการ ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน
 2. จำกัดการสะสมคะแนน ไม่เกิน 100,000 บาท/วัน/ท่าน
 3. แสดงบัตรสมาชิก พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของบัตรและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ตัวจริง)จากร้านค้าภายใต้เงื่อนไขที่ศูนย์การค้ากำหนด มาสะสมคะแนนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park ชั้น G และ ZPELL ชั้น G, ชั้น 2 และ Platinum Lounge ชั้น 1
 4. ใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์และต้องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และอยู่สภาพสมบูรณ์ ไม่ยับหรือฉีกขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง และไม่มีรอยแก้ไขข้อมูลใดๆ
 5. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ภายในวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จเท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์การสะสมใบเสร็จชื่อร้านเดียวกันได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จต่อวันเท่านั้น
 7. อดสะสมคะแนน คิดจากยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดใดๆแล้ว
 8. หากผู้สะสมคะแนน ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกัน
 9. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนไปยังผู้อื่นได้
 10. คะแนนสะสมหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยระบบจะตัดคะแนนอัตโนมัติ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเเลกคะเเนน

 1. แสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการแลกคะแนนรับของรางวัล ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park ชั้น G และ ZPELL ชั้น G ,2 และ Platinum Lounge ชั้น 1 (ขอสงวนสิทธิ์ให้เจ้าของบัตรสมาชิกต้องเป็นผู้แลกคะแนนด้วยตนเองเท่านั้น หากต้องการให้ผู้อื่นทำการแทนกรุณาเตรียมเอกสารมอบอำนาจในการดำเนินการพร้อมบัตรประชาชนเจ้าของบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 3. การแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัลเป็นไปตามข้อกำหนดการแลกของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าคะแนนที่มีอยู่นั้นเป็นโมฆะทุกกรณี

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • ใบเสร็จที่ไม่สามารถนำมาสมัครและไม่สามารถสะสมคะแนน
 • ค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตร / การออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด 200 บาท หากสมาชิกมีคะแนนคงเหลือ 100 คะแนนขึ้นไปณวันที่ครบกำหนดหมดอายุบัตร ทางบริษัทฯจะทำการต่ออายุบัตรให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีคะแนนน้อยกว่า 100 คะแนน ต้องทำการต่ออายุบัตร โดยดำเนินการภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บัตรหมดอายุหากเกินกำหนดต้องดำเนินการสมัครใหม่
 • ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อบริการ เช่น ล้างรถ ทำผม และมีใบเสร็จที่ถูกต้องสามารถสะสมคะแนนได้
 • การฉ้อฉล ปลอมแปลงเพื่อให้ได้มา หรือการเก็บรวบรวมใบเสร็จโดยมิได้ใช้จ่ายตามจริง เพื่อประโยชน์ในการสะสมคะแนน หรือแลกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สามารถถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคะแนนสะสมเหล่านั้น ตลอดจนยกเลิกสถานะภาพของผู้ถือบัตรได้
 • ห้ามพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมรายการสมัครสมาชิก/สะสมคะแนน/แลกรับของรางวัล รวมถึงการใช้บริการ VIP Parking และไม่สามารถใช้สิทธิ์ E-STAMP ส่วนลดค่าจอดรถในทุกกรณี หากศูนย์การค้าตรวจสอบพบจะทำการระงับการใช้บัตรสมาชิกทันที
 • หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข Sticker Exclusive Parking

 • ท่านสมาชิกที่สะสมคะแนนครบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับ Sticker Exclusive Parking เพื่อเข้าใช้บริการที่จอดรถพิเศษเฉพาะสมาชิก(จำนวนจำกัด)
 • Sticker จอดรถ มีอายุ 6 เดือน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สมาชิก 1 ท่านสามารถรับ Sticker ใช้ที่จอดรถพิเศษได้เพียง 1 ท่าน / 1 ใบเท่านั้น
 • หาก Sticker ชำรุด / สูญหาย ต้องชำระค่าบริการ 200 บาท
 • หากมีการตรวจสอบพบการปลอมแปลง Sticker หรือข้อความใดๆบน Sticker จะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกบัตรทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า