แลกคะแนนรับบัตรชมละครเวที สี่แผ่นดิน THE LEGEND MUSICAL

แลกคะแนนรับบัตรชมละครเวที สี่แผ่นดิน THE LEGEND MUSICAL
แลกรับฟรี! บัตรชมละครเวที สี่แผ่นดิน THE LEGEND MUSICAL
รอบการแสดง วันอาทิตย์ ที่ 15 ธ.ค. 62 
เวลา 19.30 น. ณ โรงละครกลางแจ้ง "@ล้ง1919" 
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก 
ใช้คะแนน 12,000 คะแนน แลก 1 ที่นั่ง มูลค่า 1,500 บาท
ใช้คะแนน 20,000 คะแนน แลก 2 ที่นั่ง มูลค่า 3,000 บาท
จองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 พ.ย. 62  (จำนวนจำกัด)
 

เงื่อนไข

แลกคะแนนรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น G และสเปลล์ ชั้น G, ชั้น 2 / จำกัด 4 ที่นั่ง/บัตรสมาชิก / ที่นั่งมีจำนวนจำกัด /

เมื่อแลกคะแนนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนคะแนนได้ในทุกกรณี / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำรายการ / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ / ติดต่อรับบัตรได้ที่เคานตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G สเปลล์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ธ.ค. 62