แจ้งขยายเวลา Sticker Exclusive Parking สำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum

แจ้งขยายเวลา Sticker Exclusive Parking สำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรสมาชิก Platinum