Valet Parking

Valet Parking

อีกหนึ่งบริการจาก ZPELL ที่จะทำให้ชีวิตคุณไม่ธรรมดา 
กับ Valet Parking (บริการส่งรถ) เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ สามารถใช้บริการได้ฟรี ณ จุดบริการ ประตูเข้าออก G5 (ZPELL ประตู zone central )