11 พ.ย.-3 ธ.ค. 60

ช้อปช่วยชาติ

ช้อปช่วยชาติ

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติสูงสุด ฿15,000 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

 1. เป็นการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
 2. เป็นสินค้า/บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
 3. ซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 4. ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
 5. ไม่เป็นสินค้า/บริการที่ต้องห้ามไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อน

ตัวอย่างสินค้าและบริการที่ลดหย่อนภาษีได้

 • ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ
 • ค่าซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร
 • ค่าศัลยกรรมกับสถานเสริมความงามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ
 • ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ค่าบริการทำสปา นวดหน้า
 • ค่าบริการคาราโอเกะ
 • ตั๋วหนัง
 • ค่าซ่อมรถที่การซ่อม ชำระค่าซ่อม และซ่อมเสร็จเกิดขึ้นระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 
 • ค่าซื้อบัตรแลกรับบริการที่ซื้อและมารับบริการระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
 • ค่าบริการเทรดหุ้นระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
 • ค่าตั๋วเครื่องบินที่บินในประเทศของสายการบินที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 เช่น AirAsia นกแอร์ เป็นต้น
 • ฯลฯ

สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน

 • สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว เช่น ผักสด ของสด หนังสือ ทองคำแท่ง การรับบริการจากสถานพยาบาล เป็นต้น
 • สินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0%
 • สุรา เบียร์ ไวน์
 • ยาสูบ
 • น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ
 • ค่าที่พักและโรงแรม
 • ค่านำเที่ยว มัคคุเทศน์

หลักฐานที่ต้องใช้

 • ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุชื่อคุณ วันที่ รายการและจำนวนเงินด้วย

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

 • หลายคนเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติสามารถขอรับเป็นเงินสดคืนได้ที่ร้านค้าเลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะการขอใช้สิทธิลดหย่อนช้อปปิ้งจะต้องทำโดยการยื่นภาษีประจำปี 2560 ให้กรมสรรพากรในช่วงต้นปี 2561 ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น
 • ถ้าคุณมีรายได้เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน ฿25,833.33 (หรือเงินได้สุทธิทั้งปีไม่เกิน ฿150,000) คุณไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวเพื่อขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปก็ได้ เพราะคุณอยู่ในเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ต่อให้ใช้สิทธิลดหย่อนช้อปปิ้งก็ไม่ช่วยให้ประหยัดภาษีเพิ่มขึ้น
 • ในกรณีซื้อบริการระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 (รอประกาศเป็นกฎหมาย) แต่ใช้บริการจริงปี 61 จะไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนได้ เพราะค่าบริการที่ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นการใช้บริการระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 (รอประกาศเป็นกฎหมาย) ด้วยเท่านั้น
 • การซื้อทองรูปพรรณ สามารถนํามาหักลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จหรือค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ส่วนตัวราคาทองรูปพรรณไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ถ้าในใบกำกับภาษีเดียวกันมีรายการทั้งสินค้า/บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (หรือไม่เข้าเกณฑ์ลดหย่อน) คุณจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเฉพาะค่าสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเข้าเกณฑ์ลดหย่อนเท่านั้น
 • หลายคนเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง ฿15,000 คือเงินคืนภาษีจากรัฐ ฿15,000 เลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย

ที่มา : https://www.itax.in.th