วันนี้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Food District Eatventure

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Food District Eatventure

 รายการ Food District Eatventure

รางวัลบินฟรี ชิมมิชชินสตาร์ที่อังกฤษ

กับเชฟ กอร์ดอน แรมซีย์ เชฟชื่อดัง ติดอันดับ 1 ใน 2 ของโลก

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

รวมมูลค่า 360,000 บาท

 

คุณพรศรี ลิ้มทองศิทธิคุณ

คุณอภิชัย เลิศอภิรักษ์

 


หมายเหตุ :

ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 20 พ.ย. – 20 ธ.ค. 63 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.00-12.00 และ 14.00-18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี

ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 8,412 บาท

มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี