ย้อนกลับ
IT-City

IT City

Computer & Gadget (Hardware)

จำหน่ายสินค้าไอที,คอมพิเตอร์,โน๊ตบุ๊ค,Mobile ,Smart TV และอุปกรณ์ไอทีสายต่อเชื่อมต่างๆ
ชั้น: 3
ห้อง: PLZ.3.ITS032