ฮองมิน โดยฮั่วเซ่งฮง

ชั้น B (ห้อง : SHP040B,41A)

 ร้านอาหารจีน

B Floor