ตำหรับไทย

ร้านตำรับไทยสมุนไพรไทย แหล่งรวมสินค้าจากสมุนไพรโบราณ สู่ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่  โดยทุกวันนี้เราตระหนักดีถึงภัยจากมลพิษต่างๆ ในเมือง แต่ เมื่อหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตที่เร่งรีบไม่ได้ จึงจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพจากบรรพบุรุษกลับมาช่วย เสริมดุลสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่รักสุขภาพ