เกียวโรลเอ็น

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.KIO073)

ไอศกรีมสไตล์ญี่ปุ่น

B Floor