ปังสยาม

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALS002)

ขนมปังปิ้ง,กาแฟโบราณ

B Floor