ภัตตาคาร 999 STEAK JAPANESE STYLE

ชั้น B (ห้อง : SHP044B,45)
B Floor