นายหัวพลัส โรตี-ชาชัก

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK001)
โรตี มะตะบะ ชาชัก
B Floor