โออิชิราเมน

ชั้น B (ห้อง : SHP056A)

 ต้นตำรับราเมนอร่อยเส้น...อร่อยซุป ให้บริการอาหารญี่ปุ่นจานด่วน

B Floor