อาวล์วี่ซอฟท์

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.KIO088)

Japanese Softserve Icecream

B Floor