ก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยาม

ชั้น B (ห้อง : SHP056B)

ก๋วยเตี๋ยวเรือ

B Floor