โตเกียว สวีท

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK063)

Daifufu Strawberry

B Floor