ต้อยสลัดไฮโดร

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK042)
สลัดม้วน ยำปลาดุกฟู
B Floor