เดอะ แคนตัน เฮาส์

ชั้น B (ห้อง : SHP058A-B)

ร้านติ่มซำ

B Floor