ลอดช่องวัดเจษ

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK044)
ลอดช่อง
B Floor