หมูย่างสุโขทัย

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK035)

หมูปิ้ง,เนื้อปิ้ง,หมูแดดเดียว,เนื้อทอด

B Floor