ลูกชิ้นปูเด๋อ

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK036)
ลูกชิ้นปิ้ง
B Floor