ปั่นแม่ปิง

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK037-038)

ไส้อั่ว,น้ำพริกหนุ่ม

B Floor